Amb aquest text DAYAX, SA vol que conegueu el seu Avís Legal, que es considerarà acceptat pel simple fet de connectar-vos i de navegar per la nostra web.

DAYAX, SA està domiciliada a Vía Augusta 59, 8 planta, 08006 Barcelona (Espanya). En cas que us vulgueu posar en contacte amb nosaltres en relació amb aquest avís legal, ens haureu d'enviar un correu electrònic a info@dayax.com amb la referència Avís Legal.

Us informem que complim amb l'obligació legal de tenir inscrit al Registre Mercantil com a mínim un dels dominis de què som titulars i que el nostre CIF és A08127709, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 1138, llibre 609, secció 2a, full número 6972, inscripció 1a.

Respectem la normativa de protecció de dades, per la qual cosa totes les dades que rebem es tracten d'acord amb allò que estableix la política de protecció de dades vigent i sempre en respectem la confidencialitat. LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUEDARAN INCORPORADES A UN FITXER QUE ÉS PROPIETAT DE DAYAX, QUE COMPTA AMB LES MESURES LEGALS DE PROTECCIÓ. EL TITULAR D'AQUESTES DADES TÉ ELS DRETS D'ACCÉS, DE RECTIFICACIÓ, DE CANCEL·LACIÓ I D'OPOSICIÓ RECONEGUTS PER LA LLEI.

Declinem qualsevol responsabilitat sobre els enllaços de la nostra pàgina, els quals només tenen una funció informativa, així com sobre les pàgines o enllaços que remeten a la nostra.

DAYAX, SA es reserva tots els drets de propietat intel·lectual respecte a aquesta web i qualsevol tipus d'element que la integri, excepte en cas de consentiment previ, exprés i per escrit dels administradors de DAYAX, SA.

DAYAX, SA es reserva la possibilitat d'efectuar modificacions a aquest avís legal en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ.

Queda totalment prohibit l'ús de qualsevol contingut de la pàgina web de DAYAX, SA sense la seva autorització expressa. La utilització no autoritzada dels continguts d'aquesta pàgina web serà perseguida per DAYAX i en cap cas no comportarà cap responsabilitat davant de tercers derivada d'aquest mal ús.